Úradná tabuľa - Obec Osuské 

Zámer odpredaja majetku

Zámer predaja majetku p.č.1035/1,diel9


Prílohy