Úradná tabuľa - Obec Osuské 

VZN 1/2019 dotácie z rozpočtu obce

VZN 1/2019 dotácie z rozpočtu obce -   schválené


Prílohy