Úradná tabuľa - Obec Osuské 

VZN 4/2019 o dani z nehnuteľností

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o dani z nehnuteľností


Prílohy