Základná škola s materskou školou Osuské Telefón: 034 6587185
E-mail: zs.sm.sosuske@zoznam.sk
Riaditeľ: Mgr. Ivana Bucalová

ul. Výhony č.11
90612 Osuské

Mesto/obec
Osuské